Fresh thinking for

industrial services

Hitsaukset teollisuuden yrityksille kaikkialla Suomessa

turvallisuus

Speweld Service Oy:llä työntekijöiden, kumppaneiden ja asiakkaiden terveys sekä turvallisuus ovat toiminnan ensimmäinen prioriteetti. Teemme jatkuvaa turvallisuustyötä ja mittaamme kaikkien tapaturmien taajuutta (TRIF) ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuutta (LTIF). Missiomme on vahva ja luonteva turvallisuuskulttuuri sekä nolla tapaturmaa.

Palvelemme asiakkaitamme Orimattilasta käsin koko Suomen alueella. Tutustu turvallisuusmenettelyihimme alla tarkemmin. Pyydä myös lisätietoja tai tarjous painelaitteiden valmistuksesta tai muista palveluistamme!

Turvallista toimintaa kaikissa toimintaympäristöissä

Turvallisuus on aina etusijalla.

Työympäristössämme turvallisuus on aina etusijalla, huolimatta siitä, tehdäänkö työtä omassa tai asiakkaan toimintaympäristössä. Lakien ja asetusten noudattaminen on meille vain vähimmäisvaatimus. Jatkuva työtapojemme parantaminen, ammattitaitoinen henkilöstö, turvalliset laitteet, koulutus ja avoin turvallisuusilmapiiri ovat keinot saavuttaa turvallisuuteen liittyvät tavoitteemme.

Kannustamme työntekijöitämme myös havainnoimaan, korjaamaan ja toimimaan. Näin luomme vahvan ja kestävän turvallisuuskulttuurin yritykseen.

Turvallisuuspolitiikkaa ylhäältä alaspäin

Turvallisuuspolitiikkaan on sitoutunut yrityksemme koko johto. Johdon sitoutuminen näkyy työntekijöiden arjessa esimerkiksi viikoittaisissa turvallisuuskeskusteluissa, ensiapuvälineissä, henkilösuojaimissa, turvallisuuskierroksissa, ensiapukoulutuksissa sekä yrityksen teettämässä ensiapuoppaassa.

Turvallisuustyö on tärkein toimintaamme ohjaava arvo. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Turvallisuusraportointi suoritetaan Moveniumin toiminnanohjausjärjestelmässä.

Meillä on käytössämme teollisuustyön ensiapuopas

Teollisuustyön ensiapuopas on kehitetty yrityksen tarpeisiin vaihtuvissa työkohteissa ja asiakkaiden vaatimukset huomioiden. Oppaaseen on kerätty ensiapuohjeita, yleisimpiä työssä esiintyvien kemikaalien käsittely- ja suojautumisohjeita sekä kemikaalien varoitusmerkkejä. Oppaan voi ladata ja tulostaa oheisesta linkistä:

Ympäristötoimet osana liiketoimintaa

Turvallisuus on aina etusijalla.

Ympäristötoimet ja ympäristönsuojelutoimet ovat
Speweld Servicella tärkeässä roolissa, osana kestävää kehitystä ja liiketoimintaa. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja -säädöksiä.
Toimimme vastuullisesti, ehkäisemme saastuttamista
ja parannamme ympäristötietoisuuttamme jatkuvasti kouluttamalla henkilöstöä.